• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/12
  ลว.  02 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : ส่ง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ส่ง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 200 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/5
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  รายละเอียด : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 194 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/6
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  รายละเอียด : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176.059/3
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครูตามโครงการยกระดับทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/4
  ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : ส่งผลการประเมินสมรรถนะข้าราชการครู
  รายละเอียด : ส่งผลการประเมินสมรรถนะข้าราชการครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 170 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176.059/5
  ลว.  31 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/9
  ลว.  27 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : ส่ง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี
  รายละเอียด : ส่ง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 195 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/10
  ลว.  01 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา ,
  เรื่อง : สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  รายละเอียด : ประกาศ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)ปีงบประมาณ ๒๕๕๔


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 200 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/11
  ลว.  01 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา ,
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  รายละเอียด : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/13
  ลว.  02 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : ส่ง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รายละเอียด : ส่ง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/14
  ลว.  03 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : ตอบรับรายงานตัว อัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
  รายละเอียด : ตอบรับรายงานตัว อัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/19
  ลว.  14 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 , นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 , บ้านนาสมบูรณ์ , บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านนาแอง , ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 , บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา , บ้านปากดงส่งเสริมธรรม , บ้านโนนบุญมี ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
  รายละเอียด : ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/20
  ลว.  14 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 ,
  เรื่อง : โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/21
  ลว.  14 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มนิคมห้วยหลวง ,
  เรื่อง : ส่งแบบสำรวจครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ครูระดับกลาง)
  รายละเอียด : ส่งแบบสำรวจครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ครูระดับกลาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/22
  ลว.  14 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 , นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 , บ้านนาสมบูรณ์ , บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านนาแอง , ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 , บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา , บ้านปากดงส่งเสริมธรรม , บ้านโนนบุญมี ,
  เรื่อง : การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
  รายละเอียด : การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/23
  ลว.  19 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งแบบสำรวจครูคณิตศาสตร์ระดับกลาง
  รายละเอียด : ส่งแบบสำรวจครูคณิตศาสตร์ระดับกลาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 194 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/33
  ลว.  02 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านปากดงส่งเสริมธรรม ,
  เรื่อง : แนะนำปัญหาที่เปิดไฟล์เอกสารไม่ได้
  รายละเอียด : งานเอกสารบ้างครั้งที่เปิดไม่ได้ หรือเปิดได้แล้วเป็นภาษามั่วๆ เกิดจากสาเหตุ ของโปรแกรม Microsoft office ไม่ตรงกัน
  ตัวอย่าง
  1. ผู้ส่งหนังสือใช้ Microsoft word 2007 แต่ผู้รับหนังสือ ใช้ Microsoft word 2003 กรณีนี้ ผู้รับหนังสือ จะรับหนังสือไม่ได้ เพราะ โปรแกรมคนละเวอร์ชั่น และตัว Front ในโปรแกรมจะไม่สัมพันธ์กัน ก็จะรับไม่ได้ หรือรับได้ก็จะเปิดได้แต่เป็นภาษาจะเป็นมั่ว ๆ ครับ
  2. ผู่ส่งหนังสือใช้ Microsoft word 2003 ผู้รับหนังสือ ใช้ Microsoft word 2007 กรณีนี้อาจเปิดได้หรือไม่ได้ก็ได้ เพราะ เวอร์ชั่น 2007 จะ Support กับ2003 ในกรณีที่จะเปิดไม่ได้เพราะ Font ที่ Microsoft word 2003 ส่งมา แล้ว Microsoft word 2007 ไม่มี Font ก็อาจจะเปิดได้แต่เป็นภาษามั่วๆ ครับ
  มีปัญญากรณีอื่นๆ สอบถามได้นะครับ 083-6937832 ธุรการโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/39
  ลว.  24 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อนักเรียนแข่งทักษะครั้งที่ ๖๑ นิคมพัฒนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/3
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา ,
  เรื่อง : เรียนเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการใช้สื่อศูนย์การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์แห่งอนาคต
  รายละเอียด : เรียนเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการใช้สื่อศูนย์การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์แห่งอนาคต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/4
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : เรียนเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการใช้สื่อศูนย์การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์แห่งอนาคต
  รายละเอียด : เรียนเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการใช้สื่อศูนย์การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์แห่งอนาคต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/5
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เรียนเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการใช้สื่อศูนย์การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์แห่งอนาคต
  รายละเอียด : เรียนเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการใช้สื่อศูนย์การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์แห่งอนาคต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04176.059/9
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลการใช้หนังสือและสื่อการเรียนการสอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/15
  ลว.  03 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  รายละเอียด : ส่งรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/16
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 , นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 , บ้านนาสมบูรณ์ , บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านนาแอง , ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 , บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา , บ้านปากดงส่งเสริมธรรม , บ้านโนนบุญมี ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
  รายละเอียด : ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวิริยันต์ ตะวัน
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176.059/18
  ลว.  25 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 , นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 , บ้านนาสมบูรณ์ , บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านนาแอง , ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 , บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา , บ้านปากดงส่งเสริมธรรม , บ้านโนนบุญมี ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมอบรมสัมมนา
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมอบรมสัมมนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจุฬาภรณ์ ขันขวา
   -> 208 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/7
  ลว.  21 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
  รายละเอียด : ประกาศโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจุฬาภรณ์ ขันขวา
   -> 185 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/8
  ลว.  07 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
  รายละเอียด : ประกาศโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจุฬาภรณ์ ขันขวา
   -> 210 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/9
  ลว.  04 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มโรงเรียนนิคมห้วยหลวง
  รายละเอียด : กำหนดการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มโรงเรียนนิคมห้วยหลวง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจุฬาภรณ์ ขันขวา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176.059/17
  ลว.  25 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : กลุ่มนิคมห้วยหลวง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมอบรมสัมมนา
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมอบรมสัมมนา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจุฬาภรณ์ ขันขวา
   -> 203 โรงเรียนที่ ศธ  04176.059/5
  ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2558
  เจ้าของเรื่อง: บ้านนิคมพัฒนา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
  รายละเอียด : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ห้องเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจุฬาภรณ์ ขันขวา


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  2  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
  7/7 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  โทร.0-4222-1677 โทรสาร.0-4222-1677
  E-mail Address :  info@yoursite.net    yot_udon@yahoo.com.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1432 วินาที